I LIKE DESIGN STUDIO
MP HOUSE
Date : 28 พ.ย. 2563
Writer : บ้านและสวน
Photo : ศุภกร ศรีสกุล

เมื่อครอบครัวขยายใหญ่ขึ้นและกำลังจะมีสมาชิกใหม่ ด้วยความผูกพันกับพื้นที่จึงตัดสินใจทุบบ้านหลังเก่าที่อยู่อาศัยกับพ่อแม่มาตั้งแต่เล็กจนโตของภรรยา คุณแป้ง-พีรยา นาคพีระยุทธ แล้วแทนที่ด้วยแบบ บ้านโมเดิร์น หลังใหม่ที่เกิดจากความร่วมใจของ 3 พี่น้อง อันได้แก่พี่ชายคนโต ซึ่งเป็นสถาปนิกจาก I LIKE DESIGN STUDIO ให้เข้ามาดูในส่วนของการออกแบบภาพรวมของบ้าน ร่วมด้วยน้องสาวคนเล็กในการช่วยงานตกแต่งภายใน และน้องชายคนกลาง คุณเอ็ม-ชานนท์ คูวัฒนะศิริ ผู้ซึ่งเป็นทั้งเจ้าของบ้าน และวิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้างทั้งหมด 


FARMSUP
Date : 26 พ.ย. 2563
Writer : บ้านและสวน
Photo : สิทธิศักดิ์ น้ำคำ

บ้านชั้นเดียวรูปทรงเรียบง่ายที่ผสมผสานด้วยฟังก์ชันเก๋ๆ จากสไตล์ความชอบที่ต่างกันของเจ้าของบ้านฝ่ายชายและฝ่ายหญิง โดยฝั่งหนึ่งออกแบบเป็นเหมือนวิลล่าตากอากาศ ส่วนอีกฝั่งดูเท่แบบโรงนาฝรั่ง โดยเชื่อมต่ออยู่ภายใต้หลังคาจั่วเดียวกัน ท่ามกลางธรรมชาติอันสงบเงียบในจังหวัดปทุมธานี 

GARAGE HOUSE
Date : 11 มี.ค. 2564
Writer : บ้านและสวน
Photo : ศุภกร ศรีสกุล
URL:https://www.baanlaesuan.com/225960/houses/garage-house