I LIKE DESIGN STUDIO
MP HOUSE
Date : 28 พ.ย. 2563
Writer : บ้านและสวน
Photo : ศุภกร ศรีสกุล
URL : https://www.baanlaesuan.com/173752/houses/mp-house

เมื่อครอบครัวขยายใหญ่ขึ้นและกำลังจะมีสมาชิกใหม่ ด้วยความผูกพันกับพื้นที่จึงตัดสินใจทุบบ้านหลังเก่าที่อยู่อาศัยกับพ่อแม่มาตั้งแต่เล็กจนโตของภรรยา คุณแป้ง-พีรยา นาคพีระยุทธ แล้วแทนที่ด้วยแบบ บ้านโมเดิร์น หลังใหม่ที่เกิดจากความร่วมใจของ 3 พี่น้อง อันได้แก่พี่ชายคนโต ซึ่งเป็นสถาปนิกจาก I LIKE DESIGN STUDIO ให้เข้ามาดูในส่วนของการออกแบบภาพรวมของบ้าน ร่วมด้วยน้องสาวคนเล็กในการช่วยงานตกแต่งภายใน และน้องชายคนกลาง คุณเอ็ม-ชานนท์ คูวัฒนะศิริ ผู้ซึ่งเป็นทั้งเจ้าของบ้าน และวิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้างทั้งหมด 

“โจทย์คือต้องการ บ้านโมเดิร์น ขนาดเล็ก แต่ละห้องมีพื้นที่ขนาดพอดี ไม่ใหญ่จนเกินไป และต้องมีช่องแสงไม่มากนัก เนื่องจากไม่ต้องการให้ความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายในบ้าน อีกทั้งต้องการบ้านที่มีพื้นที่ความเป็นส่วนตัวสูง แต่ยังสามารถระบายอากาศได้ดี”

จากโจทย์ความต้องการนี้ได้รับการตีความออกมาเป็นบ้านซึ่งมีชื่อเรียกว่า MP House หรือบ้านของ “เอ็ม” กับ “แป้ง” บ้านขนาดพื้นที่ใช้สอย 350 ตารางเมตร บนที่ดิน 100 ตารางวา โดยเจ้าของบ้านทั้งคู่พยายามสร้างสภาพแวดล้อมของตัวเองขึ้นมาใหม่ แล้วตัดปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ที่อาจมารบกวนการอยู่อาศัย เช่น มลภาวะทางเสียง และความร้อน จนออกมาเป็นบ้านทรงกล่องดีไซน์เรียบง่าย แม้มองจากภายนอกจะดูทึบตัน เพราะเกิดจากความต้องการที่อยากจำกัดช่องเปิดทางทิศตะวันตกและทิศใต้ไม่ให้เปิดรับแดดโดยตรง แต่ได้แอบแทรกพื้นที่สีเขียวด้วยคอร์ตกลางบ้านไว้ภายในสำหรับใช้เป็นช่องเปิดและช่องแสงหลักให้กับบ้านทั้งหลัง

MP HOUSE
Date : 28 พ.ย. 2563
Writer : บ้านและสวน
Photo : ศุภกร ศรีสกุล
URL : https://www.baanlaesuan.com/173752/houses/mp-house

เมื่อครอบครัวขยายใหญ่ขึ้นและกำลังจะมีสมาชิกใหม่ ด้วยความผูกพันกับพื้นที่จึงตัดสินใจทุบบ้านหลังเก่าที่อยู่อาศัยกับพ่อแม่มาตั้งแต่เล็กจนโตของภรรยา คุณแป้ง-พีรยา นาคพีระยุทธ แล้วแทนที่ด้วยแบบ บ้านโมเดิร์น หลังใหม่ที่เกิดจากความร่วมใจของ 3 พี่น้อง อันได้แก่พี่ชายคนโต ซึ่งเป็นสถาปนิกจาก I LIKE DESIGN STUDIO ให้เข้ามาดูในส่วนของการออกแบบภาพรวมของบ้าน ร่วมด้วยน้องสาวคนเล็กในการช่วยงานตกแต่งภายใน และน้องชายคนกลาง คุณเอ็ม-ชานนท์ คูวัฒนะศิริ ผู้ซึ่งเป็นทั้งเจ้าของบ้าน และวิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้างทั้งหมด 

“โจทย์คือต้องการ บ้านโมเดิร์น ขนาดเล็ก แต่ละห้องมีพื้นที่ขนาดพอดี ไม่ใหญ่จนเกินไป และต้องมีช่องแสงไม่มากนัก เนื่องจากไม่ต้องการให้ความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายในบ้าน อีกทั้งต้องการบ้านที่มีพื้นที่ความเป็นส่วนตัวสูง แต่ยังสามารถระบายอากาศได้ดี”

จากโจทย์ความต้องการนี้ได้รับการตีความออกมาเป็นบ้านซึ่งมีชื่อเรียกว่า MP House หรือบ้านของ “เอ็ม” กับ “แป้ง” บ้านขนาดพื้นที่ใช้สอย 350 ตารางเมตร บนที่ดิน 100 ตารางวา โดยเจ้าของบ้านทั้งคู่พยายามสร้างสภาพแวดล้อมของตัวเองขึ้นมาใหม่ แล้วตัดปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ที่อาจมารบกวนการอยู่อาศัย เช่น มลภาวะทางเสียง และความร้อน จนออกมาเป็นบ้านทรงกล่องดีไซน์เรียบง่าย แม้มองจากภายนอกจะดูทึบตัน เพราะเกิดจากความต้องการที่อยากจำกัดช่องเปิดทางทิศตะวันตกและทิศใต้ไม่ให้เปิดรับแดดโดยตรง แต่ได้แอบแทรกพื้นที่สีเขียวด้วยคอร์ตกลางบ้านไว้ภายในสำหรับใช้เป็นช่องเปิดและช่องแสงหลักให้กับบ้านทั้งหลัง