I LIKE DESIGN STUDIO
MT HOUSE
Date : 24 ก.พ. 2564
Writer : บ้านและสวน
Photo : ศุภกร ศรีสกุล
URL : https://www.baanlaesuan.com/224167/houses/mt-house

บ้านหลังเล็ก ขนาดกะทัดรัด แต่มีพื้นที่ใช้งานสำหรับสองชีวิตอย่างครบถ้วน สะดวกสบาย สถาปนิกออกแบบและจัดสรรปันส่วนให้แต่ละส่วนใช้พื้นที่น้อยที่สุด แต่ยังคงมอบความสะดวกสบาย จัดเรียงพื้นที่แต่ละส่วนต่อกันให้เกิดความลื่นไหล ชาญฉลาด และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บ้านหลังเล็ก หลังนี้มีจุดเริ่มต้นจากความต้องการของผู้อาศัย ซึ่งอยากมีพื้นที่ใช้งานขนาดกะทัดรัดสำหรับสองชีวิตที่ครบถ้วนและสะดวกสบาย โดยมีโจทย์สำคัญสำหรับสถาปนิกในการออกแบบและจัดสรรพื้นที่อย่างชาญฉลาดและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

ความต้องการพื้นที่ใช้สอยหลัก ๆ ของผู้อาศัยอย่างที่จอดรถ 2 คัน, ห้องเก็บรองเท้า, ห้องนั่งเล่นและกินข้าว, ส่วนจัดเตรียมอาหาร, ครัวไทย, ห้องซักรีด, ห้องนอน 1 ห้อง, ห้องแต่งตัวหญิง, ห้องแต่งตัวชายและห้องน้ำ ได้รับการจัดสรรและบรรจุลงในเนื้อที่ประมาณ 100 ตารางเมตร (10 x 10 เมตร) อย่างครบถ้วน

MT HOUSE
Date : 24 ก.พ. 2564
Writer : บ้านและสวน
Photo : ศุภกร ศรีสกุล
URL : https://www.baanlaesuan.com/224167/houses/mt-house

บ้านหลังเล็ก ขนาดกะทัดรัด แต่มีพื้นที่ใช้งานสำหรับสองชีวิตอย่างครบถ้วน สะดวกสบาย สถาปนิกออกแบบและจัดสรรปันส่วนให้แต่ละส่วนใช้พื้นที่น้อยที่สุด แต่ยังคงมอบความสะดวกสบาย จัดเรียงพื้นที่แต่ละส่วนต่อกันให้เกิดความลื่นไหล ชาญฉลาด และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บ้านหลังเล็ก หลังนี้มีจุดเริ่มต้นจากความต้องการของผู้อาศัย ซึ่งอยากมีพื้นที่ใช้งานขนาดกะทัดรัดสำหรับสองชีวิตที่ครบถ้วนและสะดวกสบาย โดยมีโจทย์สำคัญสำหรับสถาปนิกในการออกแบบและจัดสรรพื้นที่อย่างชาญฉลาดและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

ความต้องการพื้นที่ใช้สอยหลัก ๆ ของผู้อาศัยอย่างที่จอดรถ 2 คัน, ห้องเก็บรองเท้า, ห้องนั่งเล่นและกินข้าว, ส่วนจัดเตรียมอาหาร, ครัวไทย, ห้องซักรีด, ห้องนอน 1 ห้อง, ห้องแต่งตัวหญิง, ห้องแต่งตัวชายและห้องน้ำ ได้รับการจัดสรรและบรรจุลงในเนื้อที่ประมาณ 100 ตารางเมตร (10 x 10 เมตร) อย่างครบถ้วน