I LIKE DESIGN STUDIO
MP HOUSE
Date : 28 พ.ย. 2563
Writer : บ้านและสวน
Photo : ศุภกร ศรีสกุล
URL : https://www.baanlaesuan.com/173752/houses/mp-house

บ้านโมเดิร์น ขนาดเล็ก แต่ละห้องมีพื้นที่ขนาดพอดี ไม่ใหญ่จนเกินไป และต้องมีช่องแสงไม่มากนัก เนื่องจากไม่ต้องการให้ความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายในบ้าน

เจ้าของบ้านทั้งคู่พยายามสร้างสภาพแวดล้อมของตัวเองขึ้นมาใหม่ แล้วตัดปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ที่อาจมารบกวนการอยู่อาศัย เช่น มลภาวะทางเสียง และความร้อน จนออกมาเป็นบ้านทรงกล่องดีไซน์เรียบง่าย แม้มองจากภายนอกจะดูทึบตัน เพราะเกิดจากความต้องการที่อยากจำกัดช่องเปิดทางทิศตะวันตกและทิศใต้ไม่ให้เปิดรับแดดโดยตรง แต่ได้แอบแทรกพื้นที่สีเขียวด้วยคอร์ตกลางบ้านไว้ภายในสำหรับใช้เป็นช่องเปิดและช่องแสงหลักให้กับบ้านทั้งหลัง

MP HOUSE
Date : 28 พ.ย. 2563
Writer : บ้านและสวน
Photo : ศุภกร ศรีสกุล
URL : https://www.baanlaesuan.com/173752/houses/mp-house

บ้านโมเดิร์น ขนาดเล็ก แต่ละห้องมีพื้นที่ขนาดพอดี ไม่ใหญ่จนเกินไป และต้องมีช่องแสงไม่มากนัก เนื่องจากไม่ต้องการให้ความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายในบ้าน

เจ้าของบ้านทั้งคู่พยายามสร้างสภาพแวดล้อมของตัวเองขึ้นมาใหม่ แล้วตัดปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ที่อาจมารบกวนการอยู่อาศัย เช่น มลภาวะทางเสียง และความร้อน จนออกมาเป็นบ้านทรงกล่องดีไซน์เรียบง่าย แม้มองจากภายนอกจะดูทึบตัน เพราะเกิดจากความต้องการที่อยากจำกัดช่องเปิดทางทิศตะวันตกและทิศใต้ไม่ให้เปิดรับแดดโดยตรง แต่ได้แอบแทรกพื้นที่สีเขียวด้วยคอร์ตกลางบ้านไว้ภายในสำหรับใช้เป็นช่องเปิดและช่องแสงหลักให้กับบ้านทั้งหลัง