I LIKE DESIGN STUDIO
ASA CREW
Date : 4 เม.ย. 2563
Writer : ปวริศ คงทอง
Photo : ASA CREW

ตั้งอยู่บนส่วนต่อขยายของตัวเมืองกรุงเทพมหานคร อย่างถนนราชพฤกษ์ ซึ่งนับได้ว่าเป็นตลาดที่ประสบความสำเร็จมากทีเดียว สังเกตได้จากจำนวนผู้ใช้งานที่ยังคงแวะเวียนเข้ามาจับจ่ายใช้สอยอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าโครงการจะเปิดตัวมากว่า 4 ปีแล้วก็ตาม โดยเราได้รับเกียรติพูดคุยกับคุณเบนซ์ ณฤชา คูวัฒนาภาศิริ จากบริษัท I LIKE DESIGN STUDIO ผู้ออกแบบโครงการ ...

ASA CREW
Date : 4 เม.ย. 2563
Writer : ปวริศ คงทอง
Photo : ASA CREW
URL:https://asacrew.asa.or.th/foodvilla/